Wednesday, 30 January 2013

Jagalah Allah, Allah akan menjagamu

Daripada Ibnu Abbas, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah saw. Baginda bersabda kepadaku : 

“ Wahai anak, aku akan ajar beberapa kalimah :
Jagalah Allah, nescaya Allah akan menjagamu
Jagalah Allah, pasti kamu akan mendapatiNya dihadapanmu
Kenalilah Allah pada saat lapang (senang) nescya Dia akan mengenalimu ketika sempit (susah)
Jika kamu memeohon, maka pohonlah kepada Allah
Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah
Ketahuilah bahawa sekiranya semua makhluk berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, nescaya mereka tidak akan berupaya memberikan kamu manfaat kecuali apabila hal itu telah ditakdirkan kepadamu
Dan sekiranya mereka berkumpul untuk mendatangkan suatu bahaya(mudarat) kepadamu, nescaya mereka tidak berkuasa untuk mendatangkan bahaya itu kepadamu kecuali apabila hal itu tela ditakdirkan untukmu
Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Maka, apa sahaja yang ditakdirkan menimpamu, pasti tidak akan luput daripadamu dan apa sahaja yang diakdirkan luput daripadamu, pasti tidak akan menimpamu.
Ketahuilah sesungguhnya bersama kesabaran ada kemenangan dan bersama musibah ada jalan keluar dan setelah kesulitan ada kemudahan”
(Riwayat at-Tirmizi)

Menjaga Allah disini bermaksud :
Apa-apa sahaja yang kita lakukan, kita mendahulukan Allah.
Sentiasa bersyukur.
Meninggalkan apa yang dilarangNya, membuat apa yang disuruhNya.
Bertawakal sepenuhnya kepada Allah.

Sumber rujukan : buku Q&A.

No comments:

Post a Comment